Duszpasterze

Proboszcz:
ks. mgr Wojciech Warzecha
– ur.1960 w Zabrzu, wyświęcony 1986,
proboszcz od 08.2009r.
adres:   32-086 WĘGRZCE, ul. A6 nr 4
tel. +12.285.8733

współpracownik:
ks. mgr lic. Dariusz Chromy
– ur.1975 w Krakowie,
wyświęcony 2000r. pomaga od 2002r.,studia UP Jana Pawła II,
tel. +12.285.7399