Ogłoszenia parafialne

2.NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.02.2018 r.

            Rozpoczynamy drugi tydzień Wielkiego Postu. Dzisiaj o 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a po nich Eucharystia. Za udział w nabożeństwach pasyjnych można otrzymać odpusty zupełny pod zwykłymi warunkami.
            We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne Lectio divina. We czwartek modlimy się szczególnie o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
            W piątek okazja do spowiedzi świętej z racji pierwszego piątku: od 6.30 do 7.00, od 14.15 do 15.00 oraz od 17.00 do 18.00. Droga krzyżowa dla dzieci będzie o godz. 17.00, a dla dorosłych i młodzieży po wieczornej Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu od 15.45 do 17.00 oraz po drodze krzyżowej.
            W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od 8.30. Po wieczornej Eucharystii nabożeństwo pierwszej soboty ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej.
            W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 16.00.
Parafian z ul. Warszawskiej nry: 58, 56, 54, 53, 51, 47, 50, 48, 46, 44, 43, 42, 41, 39, 39a, 38; Kościuszki nr 165 prosimy o ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. Zachęcamy do zebrania ofiar po sąsiedzku i przyniesienie ich do piątku do zakrystii.
            Solenizantów  i jubilatów  tego tygodnia polecamy naszej modlitwie i wypraszając  wiele łaski Bożej. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej  i  odwiedzania strony internetowej naszej parafii: www.parafia-wegrzce.pl
            Bóg powołał do wieczności śp. Stanisławę Grzyb w wieku 93 lat. Polećmy ją Bożemu miłosierdziu.

Intencje mszalne

Poniedziałek 26.02.

7.00 +Aleksander Padlik

18.00 +Helena Seweryn w 26 rocz. śm.

Wtorek – 27.02.

7.00 +Marta Szczygieł

18.00 +Janina Gajoch

Środa– 28.02.

18.00 +Janina Gajoch

Czwartek 01.03.

7.00 ++ za wypominanych

18.00 1. +Janina Gajoch

  1. +Aleksander Padlik (od Stefana i Doroty Rożek oraz rodz. Solak)

Piątek- 02.03.

7.00 za parafian

15.00 +Janina Gajoch

18.00 +Czesław Cyganek w 1 rocz. śm.

Sobota- 03.03.

7.00 +Janina Gajoch

18.00 ++Maria i Eugeniusz Szostek

  Niedziela  – 04.03.

7.00 +Janina Gajoch

9.00 ++Józef Kot, Janina Franczak

10.30 ++ rodzice Helena i Walenty Bartuś, s. Eugeniusz

12.00 1. w 4 rocz. ur. Kacpra, dziękczynna z prośbą o Boże bł.

  1. +Anna Dadej, ++z rodz. Dadej

16.00  w int. Jasia w 4 urodziny z prośbą o Boże bł.

 

Czytania na II Niedzielę Wielkiego Postu (25.02.2018)

 (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18):
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: „Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: „Oto jestem” – powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: „Oto jestem”. Anioł powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

(Rz 8, 31b-34):
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Ewangelia (Mk 9, 2-10):
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.