Ogłoszenia parafialne

Archiwum ogłoszeń

  

17 NIEDZIELA ZWYKŁA –  25 lipca  2021

 Porządek duszpasterski w czasie wakacji: Msze święte w tygodniu wg podawanych intencji; okazja do spowiedzi 20 minut przed Mszą świętą; kancelaria parafialna w poniedziałek
i czwartek po Mszy świętej porannej, we wtorek, środę i piątek po Mszy świętej wieczornej.

Dzisiaj po każdej Mszy świętej. na parkingu przed kościołem poświęcenie samochodów i błogosławieństwo kierowców. Ofiary z tej okazji przeznaczone jest zakup środków transportu dla misjonarzy.

 

W poniedziałek wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o naszych babciach o dziadkach.

W czwartek wspomnienie św. Marty. O godz. 6.30 przed Mszą świętą poranną Wspólnota Żywego Różańca zaprasza wszystkich na wspólną modlitwę różańcową.

W sobotę wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.

W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 zmiana tajemnic różańca świętego.

Parafian z ulicy A9 A9  nry:  40, 38, 32, 30, 28, 26, 24, 20, 18, 16, 14,  prosimy o ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. Dziękujemy za ofiary złożone w poprzednim tygodniu.

W dniu 6 sierpnia 2021 wyruszy Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy w dniach    1-5 sierpnia w parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie. Telefon kontaktowy  z przewodnikiem pielgrzymki 797 679 883

Solenizantom i jubilatom, składamy najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego i zdrowia.  Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy owocnego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do domów. Zachęcamy do czytania prasy religijnej.

Intencje mszalne

Poniedziałek –26.07.

7.00 w 51 rocz. ślubu Heleny i Czesława, o potrzebne łaski

 Wtorek –27.07.

18.00 +Florian Koziński, ż. Maria, ++ z rodziny

 Środa- 28.07

18.00 Zbiorowa

dziękczynna w 33 rocz. małżeństwa

+Joanna Bawiec,
od Barbary i Piotra Cygan z rodziną

+Władysław Krawczyk,
od Stefana Broś z rodziną

+Zbigniew Mazurek,
od Doroty, Wieśka, Piotra i Pawła Sandacz z rodzinami

+Leszek Dzióbek, od Wiesławy Pieniążek z rodziną

+Adam Kwapisz, Jarosław Kwapisz w rocz. śm.

+ Zbigniew Mazurek, od Heleny Jakubas

+Maria i Andrzej Kawula, Piotr i Stanisława Jakubas

+Anna Wojtas, od Teresy i Urszuli

+Jerzy Perski, od mamy Janiny

Czwartek – 29.07.

7.00  +Grażyna Wyjadłowska, od córki z dziećmi

Piątek -30.07.

15.00 +Stanisława Barańska, 4 rocz. śm., m. Stanisław

18.00 +Małgorzata, Ryszard, Teofila, Tadeusz Dyląg, Anna i Jan Zabiegaj

Sobota – 31.07.

18.00 +Maria Kozyra, 2 rocz. śm.

 Niedziela– 1.08.

7.00 + Stefan Kozłowski

9.00 w 50 rocz. ślubu małżeństwa Staszkiewicz

10.30 w 25 rocz. ślubu Dagmary i Roberta

16.00 +Renata Zwierzyńska, 3 rocz. śm.

Czytania na 25 lipca 2021

 I czytanie: (2 Krl 4, 42-44)
Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech jedzą!” Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?” A on odpowiedział: „Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki”. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa Pańskiego.

II czytanie: (Ef 4, 1-6)
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Ewangelia: (J 6, 1-15)
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.