Ogłoszenia parafialne

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA– 15 KWIETNIA 2018 r.

         Dzisiaj obchodzimy dzień  Narodowego  Czytania Pisma Świętego.  Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo święte i każdy w najgłębszym skupieniu  niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok.

Dzisiaj w naszej parafii  gościmy ks. Jerzego Zubra, proboszcza budującej się parafii Świętej Rodziny w Balicach. Ofiarą na składkę wspieramy budowę tamtejszego kościoła.

We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne Lectio divina.

W środę próba spowiedzi dla dzieci pierwszokomunijnych wg planu: godz. 17.00: klasy IIIa i III b, 17.15: klasy III c i III d, 17.30: klasy III e, III f i III g.

W piątek po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza. Można podać są prośbę drogą internetową przez stronę parafii lub piszą ją na kartce złożonej do skrzynki w kościele obok bocznego ołtarza.

W przyszłą niedzielę ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć działanie Stowarzyszenia „Tęcza” dla osób z zespołem Downa.

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza na kolejne dialogi, które odbędą się w najbliższy czwartek, 19 kwietnia, o godz. 20.15 w kolegiacie świętej Anny w Krakowie. Temat dialogów: Powołanie jak je rozeznać? Pytania do Arcybiskupa zadajemy przez formularz na stronie dialogi.pl

Dziękujemy osobom, które wczoraj pomagały przy sprzątaniu kościoła.

W dniach 23-26 czerwca 2018 r. odbędzie się parafialna pielgrzyma do Kalisza, Lichenia, Torunia, Gdańska i Płocka. Koszt 600 zł obejmuje przejazd, noclegi, śniadania i obiadokalacje  i przewodnika. Zapisy  w zakrystii. Do dnia 22 kwietnia należy wpłacić 100 zł. zaliczki.

Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę do Gruzji w dniach 8-15 października 2018 r.

Solenizantów  i jubilatów  tego tygodnia polecamy naszej modlitwie,  wypraszając  obfitość  łaski Bożej. Zachęcamy do prasy katolickiej.   

Intencje mszalne

Poniedziałek 16.04

7.00 za Parafian

18.00 +Tomasz Górak, od chrzestnego z rodziną

Wtorek -17.04.

7.00 +Czesław Grzyb

18.00 +Franciszek Bolech, od kolegów ze studiów

Środa -18.04.

7.00 +Mieczysław Kopryś, od córek i zięcia

18.00 w rocz. ślubu Danuty i Jana, o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Czwartek 19.04.

 7.00 +Franciszek Bolech, od kolegów ze studiów

18.00 +Stanisław Jeleń, od chrześnicy z rodziną

Piątek- 20.04.

15.00 +Marta Szczygieł

18.00 +Tomasz Górak, od chrzestnej Agnieszki z rodziną

18.00 w intencji ks. Wojciecha, od wspólnoty „Magificat”

Sobota 21.04

7.00 w 6 urodziny Jasia i 4 urodziny Marysi, o błogosławieństwo Boże

18.00 +Anna Mieczysław Kusia, Katarzyna, Wojciech Siuch, Adela Filipowska

 Niedziela  – 22.04.

7.00+Jan Fijoł

9.00 +Maria, Mieczysław Sokół

9.00 w int. Ks. proboszcza od Kół Różańcowych

10.30+Zofia i Kacper Bochenek, Ignacy Poznański

12.00 +Anna Majka, 5 rocz. śm., Józef Majka 24 rocz. śm.

16.00 +Franciszek, Maria Jamróz, Emilia i Stanisław Wardęga

Czytania na 15 kwietnia  2018 r

I czytanie: (Dz 3, 13-15. 17-19)
Piotr powiedział do ludu: „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

 II czytanie: (1 J 2, 1-5)
Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Ewangelia:(Łk 24, 35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”.