Przygotowanie do Bierzmowania

Kandydaci do bierzmowania, uczniowie klas VII i VIII SP mają swoje spotkanie w terminach do wyboru:

5. spotkanie – terminy do wyboru:

9.12. godz. 19.15 lub 13.12 godz. 19.15 lub 14.12. godz. 11.00