Przygotowanie do I Komunii Świętej

Dodano 4.12.2020

W związku utrzymującą się sytuacją epidemiczną terminy poświęcenia medalików dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. są  wg klas następujące:
8 grudnia 2020 r. , godz. 18.00 – klasy: III A i III B
9 grudnia 2020 r. , godz. 18.00 – klasy: III C i III E
10 grudnia 2020 r., godz. 18.00 klasa III D.
Rodzice przygotowują dla dziecka medalik lub krzyżyk we własnym zakresie.