Przygotowanie do I Komunii Świętej

 

Kalendarium przygotowania do I Komunii św. 2022/2023 r.

Ewentualne zmiany podawane będą w bieżących ogłoszeniach parafialnych oraz przez stronę parafialną www.parafia-wegrzce.pl   zakładka w dole ekranu „przygotowanie do pierwszej Komunii św.”

6 października 2022 r. (czwartek), godz. 18.00 – poświęcenie różańców*

Nabożeństwa różańcowe w ciągu tygodnia o godz. 17.30. Udział uczniów: klasy III A i B, 10-15. X; klasy  III C i D 17-22.X ;  III E i F 24-29 X.

8 grudnia 2022 r. (czwartek ) godz. 18.00- poświęcenie medalików*

Grudzień 2022 – styczeń 2023 ( data do ustalenia ) – mierzenie dzieci do strojów komunijnych

Rok 2023

16 lutego (czwartek) godz. 18.00 – odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego (przynosimy świece chrzcielne)

26 marca (niedziela) godz. 10.30 – poświęcenie modlitewników**

18 kwietnia (wtorek), godz. 16.30 – próba spowiedzi św.

4 maja (czwartek), 8 maja,  9 maja, 10 maja, – próby liturgiczne; wszystkie o godz. 18.45.

12 maja (piątek ) od  godz. 16.00 – pierwsza spowiedź św. dzieci, okazja do spowiedzi dla rodziców i rodziny

13 maja ( sobota), godz. 11.00 – Uroczystość I Komunii św. Zaraz po Mszy św. poświęcenie i rozdanie obrazków oraz zdjęcia grupowe.

15 – 19 maja godz. 18.00 – „Biały Tydzień” _________________________________________________________________________

* różaniec i medalik przygotowują dla dziecka rodzice

** modlitewniki kupuje ksiądz – opłata łączna za modlitewnik i obrazek pierwszokomunijny – 40 zł (najlepiej zebrać przez „trójki  klasowe”)

– jeśli dziecko było ochrzczone poza parafią  w Węgrzcach, należy koniecznie do 1 lutego 2023 r. dostarczyć metrykę jego chrztu

– zasadą jest, że dziecko przystępuje do I Komunii św. w swojej parafii. W innym przypadku zawsze jest potrzebna pisemna zgoda na Komunię św. dziecka poza własną  parafią wydana przez ks. proboszcza miejsca zamieszkania dziecka.