Przygotowanie do I Komunii Świętej

 

Kalendarium przygotowania do I Komunii św. 2021/2022 r.

Uwaga: w przypadku utrudnień wynikłych z pandemii  Covid 19 terminy te mogą być zmienione. Ewentualne zmiany podawane będą w bieżących ogłoszeniach parafialnych oraz przez stronę parafialną www.parafia-wegrzce.pl   zakładka w dole ekranu „przygotowanie do pierwszej Komunii św.”

7 października 2021 r. (czwartek), godz. 18.00 – poświęcenie różańców*

7 grudnia godz. 18.00 klasy IIIa, IIIb, IIIc;  8 grudnia godz. 18.00 klasy: IIId i IIIe. – poświęcenie medalików Dodatkowy termin wynika z sytuacji pandemii.

Grudzień 2021 – styczeń 2022 ( data do ustalenia ) – mierzenie dzieci do strojów komunijnych

Rok 2022

1 lutego (wtorek) godz. 18.00 – odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego (przynosimy świece chrzcielne)

3 kwietnia  (niedziela) godz. 10.30 – poświęcenie modlitewników**

26 kwietnia (wtorek),  od godz. 17.00 – próba spowiedzi św. wg  porządku: klasy III A i III B- godz. 17.00, klasy III C           i III D- godz. 17.15, klasa III E – godz. 17.30.

4 maja (wtorek), 5 maja,  9 maja, 10 maja, 11 maja  – próby liturgiczne; wszystkie o godz. 18.45.

Uwaga: próby będą dla poszczególnych grup z uwzględnieniem tego, czy I Komunia będzie w sobotę czy  w niedzielę. Dokładne daty prób dla poszczególnych grup będą podane wcześniej.

 13 maja (piątek ) od  godz. 16.00 – pierwsza spowiedź św. dzieci, okazja do spowiedzi dla rodziców i rodziny

14 maja ( sobota), godz. 11.00 oraz 15 maja (niedziela) godz. 12.00 – Uroczystość I Komunii św. Zaraz po Mszy św. poświęcenie i rozdanie obrazków oraz zdjęcia grupowe.

16 – 20 maja godz. 18.00 – „Biały Tydzień” _________________________________________________________________________

* różaniec i medalik przygotowują dla dziecka rodzice

** modlitewniki kupuje ksiądz – opłata łączna za modlitewnik i obrazek pierwszokomunijny – 30 zł (najlepiej zebrać przez „trójki  klasowe”)

– jeśli dziecko było ochrzczone poza parafią  w Węgrzcach, należy koniecznie do 1 lutego 2022 r. dostarczyć metrykę jego chrztu

– zasadą jest, że dziecko przystępuje do I Komunii św. w swojej parafii. W innym przypadku zawsze jest potrzebna pisemna zgoda na Komunię św. dziecka poza własną  parafią wydana przez ks. proboszcza miejsca zamieszkania dziecka.