Roraty w ciągu tygodnia o godz. 6.45

Zwyczajem poprzednich lat będzie kursował  roratni bus.

Prosimy też rodziców o – w miarę możliwości – dowożenie dzieci na roraty, a potem do szkoły. Po roratach zapraszamy dzieci i młodzież do salki na górze na symboliczne śniadanie.