Sakramenty

Chrzest w odbywa się w I i III niedziele miesiąca, w Drugi dzień Wielkanocy oraz 26 grudnia o godz.12:00.

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed Chrztem przynosząc:
1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
(młodzież: świadectwo z religii i Bierzmowania).
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu
kontraktu cywilnego.
5. W przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają poza parafia w Węgrzcach wymaga się zgody proboszcza parafii zamieszkania na udzielenie chrztu świętego.

Rodzice i chrzestni uczestniczą w katechecie przedchrzcielnej. W naszej parafii katecheza ta odbywa się w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 19.15. w salce nad kaplicą. W przypadku święta katecheza odbywa się w innym, ustalonym wcześniej terminie.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:
a) niewierzący i innowiercy
b) żyjący tylko na kontrakcie cywilnym
c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
d) niebierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk. 5,14-15).

W każdą I sobotę miesiąca od godz. 8.30 odwiedzamy chorych w domach. W czasie takiej wizyty chory może się wyspowiadać, przyjąć namaszczenie chorych i przystąpić do Komunii św.

Chorych prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej lub zakrystii.

W niebezpieczeństwie śmierci (zanim człowiek umrze) o każdej porze dnia i nocy należy wezwać księdza z sakramentami!

Informacja dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Okres przygotowania do zawarcia ślubu wynosi trzy miesiące.
Dlatego też narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu
(termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą:
– świadectwo chrztu (nie starsze, jak sześć miesięcy przed datą ślubu)
– świadectwo bierzmowania
-indeks dokumentujący udział w katechizacji szkolnej (przynajmniej na poziomie szkoły średniej)
– dowody osobiste
– jeżeli narzeczeni chcą zawierają ślub tzw. konkordatowy
(tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC
i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.

Narzeczeni trakcie przygotowania do ślubu mają obowiązek uczestniczyć w:
– kursie przedmałżeńskim
– spotkaniach w poradni rodzinnej

Okazja do spowiedzi św. codziennie 20 minut przed Mszą św. oraz w pierwsze piątki miesiąca w godz. 6.30-7.00 , 14.30-15.00 i 17.00-18.30.

Kandydaci do bierzmowania, uczniowie klas VIII SP i III G mają swoje spotkanie w terminach do wyboru:

środa godzina 19.15  salka nad kaplicą
lub
sobota godzina 10 lub 11 salka nad kaplicą

Zapraszamy.