Chrzest

Chrzest w odbywa się w I i III niedziele miesiąca, w Drugi dzień Wielkanocy oraz 26 grudnia o godz.12:00. W okresie wakacji na Mszy św. o godz. 10.30.

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed Chrztem przynosząc:
1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
(młodzież: świadectwo z religii i Bierzmowania).
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu
kontraktu cywilnego.
5. W przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają poza parafia w Węgrzcach wymaga się zgody proboszcza parafii zamieszkania na udzielenie chrztu świętego.

Rodzice i chrzestni uczestniczą w katechecie przedchrzcielnej. W naszej parafii katecheza ta odbywa się w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 19.15. w salce nad kaplicą. W przypadku święta katecheza odbywa się w innym, ustalonym wcześniej terminie.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:
a) niewierzący i innowiercy
b) żyjący tylko na kontrakcie cywilnym
c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
d) niebierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy