Triduum Paschalne

Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18.00

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej godz. 18.00

Wielka Sobota – Liturgia Paschalna godz. 18.00