Wydarzenia

 

W dniach 25-27 września planowana jest autokarowa pielgrzymka do Gietrzwałdu i innych sanktuariów na Warmii i Mazurach. Koszt 630 zł przy 46 osobach zapisanych. Zaliczka przy zapisie 200 zł. Szczegółowy program w zakrystii. W przypadku trudnej sytuacji epidemicznej i obiektywnej  niemożliwości wyjazdu (zamknięte hotele, ograniczenia transportowe) zaliczka będzie zwrócona.

Dzień 1: Gietrzwałd, Święta Lipka
We wczesnych godzinach porannych zbiórka, pakowanie bagaży i wyjazd. Przejazd w kierunku Warmii. W godzinach
popołudniowych przyjedziemy do Sanktuarium w Gietrzwałdzie, jedynego miejsca w Polsce, w którym miały miejsce
objawienia maryjne (prywatne) zatwierdzone przez kościół. Nawiedzimy Bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej
z Dzieciątkiem oraz kapliczkę z figurką Matki Boskiej wybudowaną w miejscu Objawień Maryi. Następnie udamy się
do Świętej Lipki, sanktuarium, którego początki sięgają XIV w. Święta Lipka to także obiekt zabytkowy zaliczany do
najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2: Wigry, Studzieniczna, Augustów
Rano, po śniadaniu odwiedzimy pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach, należący do najpiękniejszych
i najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny. Ojców kamedułów nad Wigry sprowadził król Jan Kazimierz w 1667.
Usytuowany na Półwyspie klasztor był dla Ojca Świętego Jana Pawła II miejscem odpoczynku podczas kilkudniowej
pielgrzymki po Polsce w czerwcu 1999 roku. Następnie udamy się w rejs do Studzienicznej, gdzie nawiedzimy
Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej – Matki Kościoła. Zobaczymy słynący łaskami obraz, piękno przyrody i
cisza pustelni sprzyjająca zadumie i refleksji. 9 czerwca 1999 nawiedził je najdostojniejszy pielgrzym – św. Jan Paweł II.
Popołudniu spacer po Augustowie. Legendy wiążą jego powstanie z pierwszym spotkaniem Króla Zygmunta Augusta i
Barbary Radziwiłłówny, który dla jej upamiętnienia założył tu miasto. Zobaczymy augustowski rynek, Kanał
Augustowski i słynną restaurację Albatros, o której śpiewał Janusz Laskowski. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Suchowola, Okopy, Sokółka, Kruszyniany, Białystok
Rano śniadanie, a po nim przejazd do Suchowoli. Wizyta w Izbie Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dalej przejazd do
wsi Okopy. Krótki postój pod domem rodzinnym ks. Jerzego. Następnie pomodlimy się w kościele św. Antoniego
w Sokółce. Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu i korporału, na którym umieszczona jest Hostia, która
zamieniła się w żywą tkankę mięśnia sercowego. W tym dniu odwiedzimy też Kruszyniany. To egzotyczne miejsce
związane jest z polskimi Tatarami, gdzie mieszkają do dziś. Zobaczymy piękny tatarski meczet. Wyjazd w drogę
powrotną do parafii. Po drodze nawiedzimy słynne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, mieście
związanym z misją Bł. Ks. Michała Sopoćki. Nawiedzimy grób ks. Sopoćki – apostoła Bożego Miłosierdzia. Sanktuarium
znane jest czcicielom Miłosierdzia Bożego w całym kraju. Po zakończeniu programu powrót do parafii. Zakończenie
pielgrzymki w godzinach nocnych.
Biuro Podróży Orlando