Wydarzenia

 

Wszystkich chętnych z naszej parafii do wzięcia udziału w pracach Synodu zapraszamy na spotkanie w piątek, 12 listopada po Mszy św. wieczornej w salce nad kaplicą. Można odpowiedzi przekazać także pocztą e-mailową : xwoj4360@gmail.com

Odpowiedzi z parafii przekazywane są do dekanatów, a stamtąd  do Sekretariatu Synodu w Kurii Metropolitalnej, potem do Stolicy Apostolskiej.

Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636 rok). Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas drogi synodalnej w latach 2021-2023 proponujemy następującą uproszczoną wersję, aby każda grupa lub zgromadzenie liturgiczne mogło łatwiej ją odmawiać.

               MODLITWA ZA SYNOD:

 

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje,

z Tobą jedynie, który nas prowadzisz.

 Zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

 Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

 Pomóż nam odnaleźć w Tobie naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

 O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.  Amen.

 

KONSULTACJE NA SZCZEBLU DEKANALNYM

Parafia
Parafia M. B. Nieustającej Pomocy w Bibicach

Ks. Jan Przybocki

Parafia Chrystusa Króla Os. Gotyk

Ks. Stanisław Wątroba

Parafia Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Ks. Dionizy Jedynak

Parafia św. Jana Chrzciciela

Ks. Jerzy Serwin

Parafia  Najświętszego Imienia Maryi

O. Wojciech Kałafut

Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej

O. Tomasz Jędruch

Parafia N.M.P. Królowej Polski w Michałowicach

ks. Wiesław Kiebuła

Parafia Św. Małgorzaty w Raciborowicach

Ks. Wiesław Cholewa

Parafia św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach

Ks. Wojciech Warzecha

Parafia św. Jakuba w Więcławicach

Ks. Ryszard Honkisz

Tematy do omówienia:

  1. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
  2. a) Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?
  3. b) Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?
  4. c) Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?
  5. d) Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?
  6. e) Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia (jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?