WIZYTA DUSZPASTERSKA 2023-24

  Zgłaszamy pragnienie wizyty duszpasterskiej składając w kościele kartkę  lub przez pocztę email. Zgłoś tutaj parafia@wegrzce.pl  

Terminy odwiedzin podamy w późniejszym terminie.