Historia

 

1967 – zorganizowanie punktu katechetycznego w Węgrzcach w domu P.P. Jakubasów. W  niedzielę 8.10.1967 r. pierwsze lekcje religii prowadzone przez ks. Grzegorza Cekierę.
1967-1971 – katechizacja prowadzona przez ks. Grzegorza Cekierę oraz siostry zakonne.
1974 – przeniesienie punktu katechetycznego do domu P.P. Zybałów (Węgrzce 80), który został zamknięty na polecenie władz.
Działania Kurii Metropolitalnej, ks. Grzegorza Cekiery oraz rodziców przybrały formę heroicznej walki o prawo do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu katolickim. Nauczanie religii odbywało się w wielu prywatnych domach doraźnie udostępnianych przez rodziców.
1975.05.21 – zakup działki wraz z budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem na punkt katechetyczny. Adaptacja budynku według projektu mgra inż. Józefa Dutkiewicza. Wykonywanie prac systemem gospodarczym.
1975.12.16 -zezwolenie władz na użytkowanie obiektu.
1976 -wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Juliana Groblickiego.
1976.08.29 – przekazanie opieki nad dalszą budowę punktu katechetycznego oraz katechizacji ks. Włodzimierzowi Bogaczowi przez ks. Kardynała Karola Wojtyłę.
1976.12.26 – Ks. Kardynał Karol Wojtyła poświęca punkt katechetyczny, który zaczął pełnić także funkcję kaplicy.
1977.11.03 -poświęcenie tabernakulum przez ks. Biskupa Albina Małysiaka.
1978 – nawiedzenie rodzin w parafii przez kopię wizerunku Matki Bo¿ej Częstochowskiej.
1979 – pierwsze misje parafialne. Nawiedzenie relikwii św. Stanisława.
1980 – wizytacja kanoniczna ks. biskupa Stanisława Smoleńskiego.
1982.08.15 – erygowanie parafii mocą dekretu ks. kardynała Franciszka Macharskiego.
– Ustalenie granic.
– Mianowanie ks. Włodzimierza Bogacza pierwszym proboszczem.
1983 – uzyskanie zgody na rozbudowę kościoła.
– Rozpoczęto prace budowlane.
1984 – wizytacja kanoniczna ks. biskupa Juliana Groblickiego.
1985.10.02 – wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.
1988 – wykonanie rzeźby figur do ołtarza: Miłosierny Chrystus, Duch Święty, Opatrzność Boża według projektów J. Murzyna i E.Wasilewskiej odlanych przez Stefana Kowalówkę.
1988.12.17 – poświęcenie kościoła przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.
1989 – wizytacja kanoniczna ks. biskupa Albina Małysiaka.
1990 – podpisanie aktu notarialnego miejsca przeznaczonego na cmentarz oraz powołanie komitetu budowy cmentarza.
1991 – poświęcenie placu przeznaczonego na cmentarz.
– Wykonanie figury św. Andrzeja Boboli odlanej z brązu przez Leszka Węglarza.
– Wybudowanie w stanie surowym kaplicy na cmentarzu, wytyczenie alejek, ogrodzenie części cmentarza.
1992.02.23 – poświęcenie dzwonów przez ks. Biskupa Kazimierza Nycza.
1992.05.17 – ks. Bogdan Jeleń, pierwszy kapłan z parafii, odprawił Mszę św. prymicyjną.
-Wykończenie prac w kaplicy cmentarnej oraz przechowalni zwłok
1992.10.23 – poświęcenie kaplicy na cmentarzu przez ks. biskupa Jana Szkodonia.
1993.08.27 – Wykonanie witraża w prezbiterium.
1994 – ks. kardynał Franciszek Macharski skierował na jego miejsce ks. mgra Grzegorza Łopatkę, który pisał rozprawę doktorską.
1995 – zakupienie nowych organów oraz obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
– Rozpoczęcie wykonywania stacji Drogi Krzyżowej.
– Przeprowadzenie Misji Świętych.
1996 – dokończenie Drogi Krzyżowej.
– Odnowienie relikwiarza Św. Andrzeja Boboli.
– Poświęcenie figury św. Antoniego. Przeprowadzenie renowacji Misji Świętych.
1997 – zamontowanie dalszych witraży.
1999.05.02/03 – nawiedzenie parafii przez kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
– Budowanie plebanii.
– Pielgrzymka do La Salette, Lourdes i innych miast Francji.
2000 – Poświęcenie plebanii.
– Pielgrzymka do Rzymu.
2002.02.22 – ks. proboszcz Włodzimierz Bogacz zakończył życie.
– Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 i 25 lutego. Mszy świętej 24.II przewodniczył ks. biskup Kazimierz Nycz, celebrowało około 70 kapłanów. 25.II mszę świętą pogrzebową odprawił ks. kardynał Franciszek Macharski w asyście ponad 100 kapłanów. Ciało zmarłego złożono na cmentarzu parafialnym w Węgrzcach.
2002.03.01 Ksiądz kardynał Franciszek Macharski wyznaczył nowego proboszcza. Został nim dotychczasowy Ojciec Duchowny Krakowskiego Seminarium Duchownego ks. kanonik mgr lic. Roman Sławeński.
– Odejście ks. dra Grzegorza Łopatki do pracy w parafii św. Szczepana w Krakowie.
– Skierowanie do pracy w parafii ks. mgra Dariusza Chromego piszącego rozprawę doktorską.
– Wymienienie nagłośnienia w kościele.
– Wprowadzenie nabożeństwa do św. Andrzeja Boboli połączonego z uczczeniem relikwii świętego 16 dnia każdego miesiąca.
2003
– wzniesienie pomnika na grobie śp. ks. Włodzimierza Bogacza na parafialnym cmentarzu.
– Zakupienie działki z przeznaczeniem na poszerzenie placu kościelnego i parking.
– Przyjęcie relikwii św. Faustyny.
– Wyeksponowanie obrazu Miłosiernego Chrystusa.
– Wprowadzenie zwyczaju odmawiania różańca świętego przez Panie z Róż Różańcowych w każdy czwartek godz. 17:30.
2004
– Wizytacja kanoniczna ks. kardynała Franciszka Macharskiego.
– Zakupienie drugiej działki położonej obok kościoła i przeznaczenie jej na cel sportowo-rekreacyjny.
2005
– kontynuacja prac na placu kościelnym i parkingu.
– Odejście ks. proboszcza Romana Sławeńskiego do pracy w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Uroczyste pożegnanie gorliwego duszpasterza przez parafian i przedstawicieli władz.
2005.09.04
– Objęcie funkcji proboszcza przez ks. kanonika dra Marka Wrężla pracującego dotąd w parafii św. Szczepana w Krakowie.
– Odprawianie w każdy piątek o godz. 15:00 Mszy św. i odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego
2006 – Przebudowanie zakrystii i jej umeblowanie.
– Kontynuacja prac na placu kościelnym i parkingu
– Wybudowanie schodów z parkingu do kościoła.
– Położenie kostki brukowej na parkingu.
– Wykonanie wentylacji kościoła
– Umieszczenie figury Matki Bożej Niepokalanej w procesyjnej części
parkingu.
2006.11.12 – ks. biskup Jan Szkodoń uroczyście poświęca figurę Matki Bo¿ej Niepokalanej wraz z parkingiem na którym jest ona umieszczona, a także odnowioną zakrystię.
2007.04 – wybudowanie muru oporowego u stóp parkingu z umieszczonym na nim krzyżem, nazwą parafii i godzinami odprawianych Mszy św.
2007.05.16 – podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Andrzeja Boboli – patrona parafii zainaugurowano obchody jubileuszu 25 – lecia istnienia parafii Węgrzce. Mszę św. celebrował pierwszy węgrzecki duszpasterz ks. prałat Grzegorz Cekiera, który w homilii dał osobiste świadectwo tamtych trudnych początków. Koncelebransem był ks. Florian Gruca – proboszcz parafii macierzystej Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Ta parafia ufundowała krzyż z napisem „Jezu ufam Tobie” umieszczony na murze oporowym parkingu, a ks. Florian go poświęcił. Tym sposobem uroczyście zakończono budowę parkingu parafialnego. Tę uroczystą Eucharystię celebrował również ks. Roman Sławeński – poprzedni proboszcz parafii oraz wieloletni nasz duszpasterz ks. Grzegorz Łopatka.
2007.08 – przeprowadzono prace upiększające ołtarz główny i prezbiterium naszego kościoła. Projektantem wystroju ołtarza był prof. Witold Cęckiewicz, natomiast autorem przemodelowania figury Pana Jezusa oraz siedzeń w prezbiterium był prof. Czesław Dźwigaj
2007.09.23-
2007.09.28
– Misje święte w 25 – tym roku istnienia Parafii prowadził bardzo owocnie i poruszająco ks. dr hab. Piotr Natanek.
2007.09.29 – Ks. bp Jan Szkodoń w zastępstwie ks. kard. Stanisława Dziwisza celebrował uroczystą Mszę św. jubileuszową w 25 – lecie istnienia parafii, udzielając naszej młodzieży sakramentu bierzmowania
2007.12 – kulminacyjnym aktem uroczystości jubileuszowych było wydanie pamiątkowego kalendarza parafialnego, w którym oddano hołd twórcom i budowniczym parafii, zachęcając nowe pokolenie do podjęcia tej zaszczytnej misji
2008 – Budowa poczekalni kancelaryjnej i remont plebanii
– Naprawa i malowanie dachu kościoła
– Odwodnienie i uporządkowanie części obejścia wokół kościoła
– Prace projektowe nowego ogrzewania kościoła
– Zakup nowych organów (Johannus sweelinck 25) wraz z prospektem piszczałkowym
– Prace projektowe nad nowym wejściem do kościoła
2009.04.17 KS. BISKUP JAN ZAJĄC dokonał poświęcenia nowych organów.
2009.05.16 – Pierwsze Święto Parafii z festynem parafialnym
2009 – Remont schodów wejściowych w kaplicy na cmentarzu parafialnym
2009.06.28 – Odejście ks. proboszcza dr Marka Wrężla do pracy w parafii MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach. Uroczyste pożegnanie duszpasterza przez wszystkich parafian.
2009.08 – Ksiądz Arcybiskup Stanisław Dziwisz na funkcję proboszcza wyznaczył ks. mgr Wojciecha Warzechę pracującego dotąd w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie.
2010 Remont klatki schodowej, korytarza i sali nad kaplicą:
– wymienione zostały okna, podłogi, wykonano gładzie i wymalowano ściany,
– salkę wyposażono w nowe meble oraz sprzęt audiowizualny.
– wykonany został nowy węzeł sanitarny,
Na wieży kościoła wymienione zostały okna,
Wyremontowana została kotłownia znajdująca się pod kościołem,
wymieniony został piec centralnego ogrzewania.
2011 styczeń – Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Matula Band” z Krakowa
maj – Pielgrzymka Parafian do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II
maj – III Festyn Parafialny
lipiec– parafialna pielgrzymka na Litwę
wrzesień – konkurs fotograficzny
październik – parafialna pielgrzymka do sanktuariów Maryjnych na Podhalu
październik – ks. Biskup Jan Szkodoń udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży
październik – parafia gościła misjonarzy z Rwandy i Burundii
listopad – koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Marii Lamers
grudzień – konkurs szopek
2012 luty – parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej
kwiecień – doroczny konkurs palm wielkanocnych
maj– IV Festyn Parafialny
lipiec – parafialna pielgrzymka na Ukrainę
grudzień – tradycyjny konkurs szopek
2013 styczeń – Jasełka Małopolskie przygotowane przez Pana Jana Chodzińskiego i w wykonaniu naszych parafian
1- 2 marca Peregrynacja Obrazu „Jezu ufam Tobie” oraz relikwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II
kwiecień – tradycyjny konkurs palm wielkanocnych
maj – V Festyn Parafialny
lipiec – parafialna pielgrzymka do Fatimy, Hiszpanii i Lourdes
wrzesień – konkurs fotograficzny „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”
wrzesień – ks. Biskup Jan Szkodoń udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży
październik – parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Kodniu
2015   Przebudowa głównego wejścia do kościoła. Wymiana dachu nad kaplicą boczną.
2016   Misje parafialne prowadzone przez ojców oblatów z Katowic.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Parafia w Węgrzcach gości 350 pielgrzymów z Kanady i 150 z Międzylesia Podlaskiego.

Parafialna pielgrzymka po sanktuariach Słowacji, Węgier i Austrii.

 Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Biskupa Jana Zająca

2018 Termomodernizacja budynku kościoła. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Wymiana kotła węglowego  na gazowy.

Parafialne pielgrzymki do Meksyku i Gruzji.

2019