Ogłoszenia parafialnehttps://parafia-wegrzce.pl/ogloszenia-parafialne/

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO –

  19 MAJA 2024

W ciągu tygodnia nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
o godz. 18.00. W niedzielę o godz. 16.00. Przed porannym różańcem modlitwa przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli o pokój na Ukrainie i w naszej Ojczyźnie.

W poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. O godz. 18.45 próba liturgiczna dzieci z klas IV przed rocznicą Komunii św.

We wtorek po Mszy świętej wieczornej spotkanie biblijne lectio divina.

W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

W piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. Spowiedź dla dzieci z klas IV o godz. 17.00.

Rocznica I Komunii św. dla dzieci z klas czwartych w niedzielę, 26 maja o godz. 10.30.

Dzisiaj o godz. 17.00 w Starej kuźni spotkanie seniorów Węgrzeckie pogaduchy.

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w sobotę 25 maja o godz. 10.

Zbliża się Boże Ciało. W tym roku o przygotowanie ołtarzy prosimy parafian: ołtarz I (p. Wiatr) ulice: A1, A2; ołtarz II (remiza) ulice A3, A4; ołtarz III (obok p. Kękuś) ulica Warszawska; ołtarz IV (p. Kot) ulice: A5, A6, A7, A8, A15, A17. Wszystkie informacje dotyczące stawianych ołtarzy u pana kościelnego.

Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej zdrowia, dobroci i miłości od ludzi. Zachęcamy do prasy religijnej.

Intencje mszalne

Poniedziałek 20.05

7.00 +Jan Cyborowski od wspólnoty „Magnificat”

18.00 W int. Anny w 30 rocz. urodzin

Wtorek 21.05

7.00 +Stanisława Czekaj od przyjaciół z pracy

18.00 +Kazimiera i Stanisław Staszkiewicz

Środa 22.05

7.00 +Jadwiga Nędza

18.00 Zbiorowa

+Krystyna i Tadeusz Ptak

+Józef Komenda, od Barbary i Mirosława Golanko

+Irena Sandacz, od  Małgosi i Mateusza Boruchowskich  z rodziną

+Roman Maroszek, od rodziny Tokarczyków

+Stanisława Czekaj, od rodziny Ciaćmów

+Aneta Krzak, od Roberta i Barbary Poskrobko

+Anna Czort, od rodziny Bolechów

+ Antonina Raźny od Agnieszki Waśniowskiej

+Andrzej Zdyb

+Wiesława Musiał, od Anny i Stanisława Jamrych z Czerwiennego

+Mariola Kolińska, od cioci Kazimiery i kuzyna Pawła

+Laura Mika, od Dyrekcji i Pracowników Przedszkola

+Jan Cyborowski od rodziny Kumów

Czwartek 23.05

7.00 Mariola Kolińska, Anna Barbara Kolińska, Wiesław Koliński od Mariusza

18.30 +Stanisław Zagórski

Piątek, 24.05

15.00 +Jerzy Perski

18.00 +Kazimierz Sapeta, 9 rocz. śm.

Sobota 25.05

7.00 +Grażna Wyjadłowska, zm. z rodz. Wyjadłowskich

18.00 +O zdrowie, błog. Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi

Niedziela 26.05

7.00 +Zofia Kaleta, Maria Waśko

9.00 +Helena i Władysław Rożek, syn Stanisław

10.30  rocz. I Komunii Świętej

12.00 W int. Lucyny z okazji 70 urodzin o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

16.00 +Maria Wojtas, mąż Jan, Paweł Broś

Czytania na niedzielę, 19 maja

I Czytanie: (Dz 2, 1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

II czytanie (Ga 5, 16-25)
Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
 Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.