Ogłoszenia parafialne

15 NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 LIPCA  2024

W okresie wakacji Msze św. w tygodniu wg podanych intencji mszalnych. Kancelaria parafialna w otwarta we wtorek, środę i piątek w godz. 18.30-19.00.

Dzisiaj składka inwestycyjna naszej parafii. Dziękujemy za złożone ofiary i za przelewy bankowe z ostatniego miesiąca.

Przed porannym różańcem modlitwa przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli o pokój na Ukrainie i w naszej Ojczyźnie.

W poniedziałek wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.

We wtorek wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej.

W czwartek wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera.

W piątek po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza.

Parafian z ul.  A9  nry: 40, 38, 32, 30, 28, 26, 24, 20, 18, 16, 14, 4 prosimy o ofiary na kwiaty i sprzątanie kościoła. Proszę je przekazać do piątku, do zakrystii lub przelewem bankowym.

W przyszłą niedzielę błogosławieństwo samochodów i pojazdów mechanicznych po każdej Mszy św.

Ofiary przy tej okazji składane są przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

Księża salezjanie od września prowadzić będą Szkołę Biblijna Logos. Celem Szkoły jest pogłębienie znajomości Pisma świętego prowadzące do lepszego zrozumienia biblijnej historii zbawienia i pogłębienia osobistej duchowości chrześcijańskiej. Szczegóły na plakacie.

Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej zdrowia, dobroci i miłości od ludzi. Wyjeżdżającym na urlopy życzymy dobrego wypoczynku, pamiętając o Mszy w niedzielę i święta. Zachęcamy do prasy religijnej.

Z naszej wspólnoty do wieczności odszedł ś.p. Józef Ciaćma, lat 90.

Czytania na niedzielę, 14  lipca

I Czytanie: (Am 7, 12-15)
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”

II czytanie: (Ef 1, 3-14)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu.

Ewangelia: (Mk 6, 7-13)
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

       Intencje mszalne

 

Poniedziałek 15.07

7.00 +Anna Wojtas, 3 rocz. śm., Andrzej Wojtas

Wtorek 16.07

18.00 +Stanisław Fijoł, 31 rocz. śm.

Środa 17.07

18.00 Zbiorowa

O zdrowie i potrzebne łaski dla Anety, Grzegorza i Franka

+Kunegunda Pytka, 1 rocz. śm., Jerzy Perski, 3 rocz. śm., Maria Dziubla, 6 rocz. śm.

+Roman Maroszek, od Władysława Węglarz z Wilczyc

+Aneta Krzak, od przyjaciółek Małgorzaty Miłobędzkiej, Małgorzaty Sochy i Justyny Szterc 

+Anna Czort, od Krystyny Urlik

+Antonina Raźny, od Marii Fijoł

+Anna Wojtas, 3 rocz. śm., mąż Andrzej

+Józef Komenda od Heleny i Edwarda Witek z rodziną

+Jan Cyborowski od córki Jolanty i Kazimierza Urban

+Maria Miłobędzka, od środowiska harcerskiego hufca podkrakowskiego szczepu Kolumbowie

+Reinhard Kulessa od rodziny Zawód

+Władysława Kwinta, od rodziny Trojańskich z Kępanowa

+Barbara Bronikowska, od Zofii

+Krystyna Krawczyk, od chrześnicy Beaty Kostańskiej z mężem

+Józef Lach od  syna z żoną

Czwartek 18.07

7.00 +Mariusz, Aleksander Gałan

Piątek, 19.07

15.00 +Krystyna i Marian Michniak

18.00 +Zofia i Franciszek Święcik, Henryk Boczek

Sobota 20.07

18.00 +Kazimierz Zakrzewski, 13 rocz. śm.

Niedziela 21.07

7.00 +Karol, Anna Fijoł

9.00 55 rocznica ślubu Władysława i Marii Prucia, potrzebne łaski

10.30 10 rocznica ślubu Marty i Marcina, o potrzebne łaski

16.00 +Józef Ciaćma, 24 rocz. śm., żona Barbara