Małżeństwo

Informacja dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Okres przygotowania do zawarcia ślubu wynosi trzy miesiące.
Dlatego też narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu
(termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą:
– świadectwo chrztu (nie starsze, jak sześć miesięcy przed datą ślubu)
– świadectwo bierzmowania
-indeks dokumentujący udział w katechizacji szkolnej (przynajmniej na poziomie szkoły średniej)
– dowody osobiste
– jeżeli narzeczeni chcą zawierają ślub tzw. konkordatowy
(tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC
i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.

Narzeczeni trakcie przygotowania do ślubu mają obowiązek uczestniczyć w:
– kursie przedmałżeńskim
– spotkaniach w poradni rodzinnej