Odnowa w Duchu Świętym „Magnificat”

Kim jesteśmy?                                             

Jesteśmy Grupą Modlitewną należącą do Odnowy Charyzmatycznej Archidiecezji Krakowskiej. Gromadząc się wokół Jezusa Chrystusa, pragniemy pogłębiać i umacniać swoją wiarę, dzielić się nią z innymi, razem modlić się i odkrywać radość bycia Chrześcijaninem. Uczymy się również otwartości na natchnienia Ducha Świętego. Duchowo rozwijamy się m.in. poprzez uczestnictwo w rekolekcjach wspólnotowych, seminariach, kursach, dniach skupienia, czuwaniach czy pielgrzymkach.

Nasza wspólnota jest otwarta na wszystkich, którzy poszukują Boga, chcą doświadczyć Jego Miłości i czerpać radość z żywej wiary.

Spotykamy się raz w tygodniu, w poniedziałki. Rozpoczynamy udziałem we Mszy św. o godz. 18.00. Potem trwamy na wspólnej modlitwie uwielbienia, podczas której radośnie chwalimy Pana śpiewem i rozważamy Słowo Boże.

W każdy trzeci poniedziałek miesiąca, po Mszy Świętej o godzinie 18.00, modlimy się wstawienniczo przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, zanurzając w Jego Miłości Miłosiernej wszystkie powierzone nam intencje.

Nasza historia:

Wspólnota Modlitewna „Magnificat” jest owocem Rekolekcji Ewangelizacyjnych prowadzonych jesienią 2006 r. przez księdza Jana Reczka przy współudziale Wspólnoty Misericordia z Krakowa.
Pierwszym opiekunem wspólnoty był ks. Marek Wrężel. Kolejne Rekolekcje Odnowy Wiary odbyły się jesienią 2012 r., a prowadził je o. Paweł Drobot CSRS. Zaowocowały one powiększeniem się wspólnoty o kolejne osoby.
Po tych rekolekcjach powstała w nas potrzeba rozeznania charyzmatu wspólnoty. Wynikiem 40-dniowej modlitwy w tej intencji było podjęcie posługi modlitwy wstawienniczej. Przez te minione lata uczestniczyliśmy również w różnych cyklach formacyjnych, pragnąc stawać się coraz dojrzalszymi uczniami Chrystusa. Zgłębialiśmy Katechizm Kościoła Katolickiego, braliśmy udział w dziełach Szkoły Nowej Ewangelizacji, takich jak: modlitewne Jerycho, czy spotkanie Kościoła Krakowskiego na stadionie Cracovii. Uczestniczyliśmy w corocznych spotkaniach modlitewnych Strumienie Miłosierdzia, w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie oraz w wielu rekolekcjach wspólnotowych w różnych domach rekolekcyjnych Małopolski.

Słowo dla wspólnoty:

Naszym duchowym opiekunem jest ks. proboszcz Wojciech Warzecha, w prowadzeniu wspólnoty pomagają liderzy i animatorzy świeccy.

” …Wypełniam Was Swoją miłością.
Przychodzę do Was, bo jesteście Moim ludem.
Idę przed wami. Bądźcie Mi wierni.
Chwała Boża niech będzie w Waszych sercach.
Chwalcie Mnie zawsze.
Chwalcie mnie całym swoim życiem.
Kocham was … „

Czas spotkań:

Spotkania Wspólnoty odbywają się w poniedziałek. Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00 po której chwalimy Pana modlitwą, śpiewem, rozważamy Słowo Boże.

Posługi przez nas podejmowane:

Pierwszy piątek miesiąca – adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez godzinę po Mszy Św. o godzinie 18.00.
Trzeci poniedziałek miesiąca – po Mszy Świętej o godz.18.00 modlimy się wstawienniczo przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

Kontakt ze wspólnotą
e-mail: magnificatwegrzce@gmail.com