Ministranci i lektorzy

Jesteśmy wspólnotą służącą Panu Bogu podczas liturgii przy Ołtarzu i rozwijającą w sobie życie Boże.

Co nas wyróżnia:

  • służba blisko ołtarza
  • modlitwa i stała formacja
  • wspólnotowe spotkania integracyjne
  • zasady wzajemnego szacunku i życia we wspólnocie

Miejsce i czas spotkań: salka nad kaplicą piątek godzina 17.00

Spotkania dla kandydatów na ministrantów: niedziela po Mszy świętej o godzinie 10.30